Sekretariat
Placeres i klubhusets kontor ud mod stadion.

Dommerpligt
Klubberne i vest kan tildeles dommerpligt. Dommerforpligtelsen kan udgøre op til 2½ time pr. påbegyndt 10 starter.

Startnummer
Skal bæres synligt og må ikke bøjes.
Udlevering af startnumre sker klubvis fra sekretariatet fredag mellem 16.00 og 20.00 ellers fra lørdag klokken 09.00
I alle løb der slutter på inddelt bane skal startnummeret bæres på ryggen
I alle øvrige løb skal skal startnummeret bæres på brystet
I alle spring er det valgfrit om startnummeret bæres på brystet eller på ryggen.
I alle kast bæres nummeret på brystet

Afkrydsning
Afkrydsning skal ske på ophængte lister ved klubhuset senest 60 min før øvelsens start. Ellers bortfalder atletens ret til at deltage.
Stangspring skal der afkrydses 1,5 time før

Callroom
Placeres i ryttergården ved 100 m starten.
Atleterne vil blive ledsaget til øvelsesstedet af officials fra call room.
I callroom vil pigsko, konkurrencetøj og startnummer blive tjekket, er dette ikke i orden kan man blive nægtet start.
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi at man ikke benytter sig af høretelefoner på konkurrenceområdet i forhold til den øvrige “trafik” på stadion.
Seneste mødetider i call room før øvelsesstart er:
Alle løb inkl. stafet 20min
Stangspring: 60min
Øvrige tekniske øvelser: 30min
Detaljeret tidsskema for call room kan findes ved siden af afkrydsningslister.
Er der tidsmæssigt sammenfald mellem et løb og en teknisk øvelse prioriteres løbet. Man skal oplyse call room om sammenfaldet, hvor information bliver registreret og givet videre til øvelseslederen efter behov.

Afbud
Afbud kan skrives på afkrydsningslisten af deltageren eller dennes kontaktperson. Alternativt kan afbud ske skriftligt i sekretariatet

Generelle seedningsregler
Kun resultater opnået i indeværende sæson og optaget på statletik.dk, kan bruges ved tilmelding til DM.
Der seedes ud fra årsranglisten på statletik.dk, som skal angives på tilmeldingen. Deltagere, der ikke har opnået resultater ud fra foranstående, seedes uden resultat.
Resultater opnået til og med søndag den 14. juli, kan medtages i årets seedning. Deltagerens klub/kontakt skal via E-mail oplyse arrangøren om et bedre resultat, opnået fra sidste tilmelding, til og med søndag før DM. Oplysningen skal arrangøren have senest mandag den 22. juli inklusiv dokumentation.
Seedningsresultater kan ikke rettes på afkrydsningslisterne.

Protest
Jævnfør DAF’s regler senest 30 min efter resultatets offentliggørelse. Til en protest vedlægges et depositum på 500 kr, dette fåes retur ved medhold.

Konkurrencetøj
Der skal konkurreres i reglementeret klubtøj. For deltagere uden tilknytning til klubber er der frit tøjvalg, så længe det overholder atletikreglementets regler. Dette vil blive kontrolleret i callroom.

Pigsko
Max 6 mm pigge på løbebanen. Der kan anvendes op til 12 mm pigge ved spring og kast

Evt. dopingkontrol
En eventuel dopingkontrol vil ske i Dokken/stadionhallen.

Opvarmning:
Opvarmning foregår udenfor stadion. Kastegården er forbeholdt kasterne, ellers kan boldbanerne bag 100 m start benyttes.

Læge
Ved akut behov for en læge kontaktes sekretariatet.

Indledende heats i løb
Der løbes indledende heats i øvelserne 100 meter M/K, 200 meter M/K, 100 meter hæk K, 110 meter hæk M samt 800 meter M/K.
Udgår det indledende heat, løbes direkte finale på finaletidspunktet

Afvikling af løb
På 100m, 200m, 800m, 100 m hæk og 110 m hæk er der indledende heats og finale.

100 meter: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider
200 meter: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider
100 meter hæk: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider
110 meter hæk: 8 atleter til finalen: Heatvindere plus bedste tider
800 meter: 8 atleter til finalen: De 2 forreste i hvert heat plus bedste tider. Ved 12 eller færre deltagere på 800 m udgår indledende heat og alle deltagere går direkte til finale.

For 400 m, 400 m hæk, 1500 m, 4 x 100 m og 4 x 400 m løbes der A-, B-, og C finaler i stedet for kombinationen af indledende heats og finaler. Indplacering i heats sker på baggrund af års- bedste. Løbere fra alle heats kan vinde medalje. Heatet med de hurtigste løbere løber sidst.
1.500m ved flere heat er der 15 pr. heat. I tilfælde af 21 deltagere vil A-heatet have 15 deltagere og B heatet 6 deltagere. A-heatet løbes sidst.
På 3.000 m forhindring og 5.000 m løbes A-, B- og C-finaler, og alle kan blive mester. Der tillades op til 20 deltagere i A-heatet. (Ved 31 - 40 deltager kan der fyldes op til 20 deltager i A og B heat)
Ved alle A-finaler, B-finaler og C-finaler skal ALLE krydse sig af senest 60 min før start på C-finalen. Ellers bortfalder retten til at deltage. Alle deltagere har mulighed for at vinde medalje uanset, om man løber A-, B- eller C-finale. Endelig seedning og placering af løbere sker umiddelbart efter afkrydsning. Der kan i særlige tilfælde (f.eks. hvis resultatet kan bruges til et større internationalt seniorstævne) blive dispenseret.
Der er placeret banedommere under konkurrencerne, og trædes der på baneadskillelsen (den hvide streg på din venstre side) bliver man diskvalificeret.

Stafet
Alle fire løbere bærer deres eget personlige startnummer som også evt. bruges i andre øvelser. Der er ikke afkrydsningslister i stafetløb. Der skal i stedet afleveres endelig holdopstilling skriftligt i sekretariatet senest 60 min før start. Ellers bortfalder holdets ret til at deltage

Springhøjder
Højde (K): 145 – 150 – 155 – 160 – 163 – 166 – 169 – 172 – 175 – 177 – 179 – 181 –183 + 2 cm
Højde (M): 175 – 180 – 185 – 190 – 195 – 199 – 203 – 207 – 210 – 213 – 216 – 219 – 222 – 224 – 226 – 228 – 230 + 2 cm
Stang (K): 305 – 315 – 325 – 335 – 345 + 10 cm
Stang (M): 345 – 355 – 365 – 375 – 385 + 10 cm

Tilløbsmærker
Tilløbsmærker i længde-, trespring og stang skal anbringes uden for tilløbsbanen.
I højdespring må der ikke afsættes tilløbsmærker af permanent art. Mærkerne skal kunne fjernes til næste højdespringsgruppe. Dvs. ingen kridt, gerne tape!

Længdespring, trespring og kasteøvelserne
I finalen i længdespring, trespring og alle kasteøvelser gives der 3 forsøg til alle. Herefter får de 8 bedste yderligere 3 forsøg. der omseedes efter 3. runde således den med det bedste resultat i de første runder har sidste forsøg.

Afsætsplanker
I længdespring springes fra 2 meter planke M/K.
I trespring springes fra 11 eller 13 meter planke. For kvinder er der mulighed for en 9 meter "planke".

Kasteøvelser
Alle kasteøvelser afvikles på stadion. Til kastekonkurrencer kan der ikke forventes mere end 2 opvarmningsforsøg pr. deltager på konkurrencestedet. Yderligere opvarmning til kast skal ske i kastegården. Til opvarmning i kastegården medbringes egne opvarmningsredskaber.

Indvejning af kasteredskaber
Kan ske begge dage i tidsrummet 10.00 – 13.00 ved henvendelse i indvejningsrummet over for call room, hvor det vil blive opbevaret.
Øvelsesleder i kast sørger herefter for at redskabet indgår i konkurrencen.
Indvejede redskaber kan afhentes i indvejningsrummet efter endt konkurrence.

Hjælp til deltagerne fra tilskuerpladserne
Udøvere i tekniske øvelser må kikke på optagelser af tidligere forsøg optaget på deres vegne af personer, som ikke er placeret i konkurrenceområde. Udstyret eller billederne optaget med det må ikke medbringes i konkurrenceområdet.
Kun atleter, som er i gang med deres konkurrence må befinde sig på inderkredsen. Trænere SKAL holde sig til tribunen.

Startlister og live-resultatformidling
Der vil under hele stævnet være live-resultatformidling

Medaljer
Uddeles som udgangspunkt tidligst 30 min efter, at øvelsesleder har godkendt og afleveret resultatlisten. Medaljetagere annonceres i højtalerne, hvorefter medaljetagerne møder op nedenfor tidtagertårnet.

Fotografering/videooptagelse på inderkredsen
Akkreditering sker ved henvendelse i stævnesekretariatet. Alle fotografer skal bære den udleverede vest og ikke gå i vejen for Atletik TV.
Konstateres der misbrug af optagelser/instruktion på inderkredsen, vil der ske øjeblikkelig bortvisning fra inderkredsen.

Kiosk
Der kan købes sandwich, drikkevarer mm. i stadionhallen/Blue Water Dokken umiddelbart ved siden af stadion